Dane kontaktowe Drukuj Zapisz

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Samoklęskach
 
 
 
Samoklęski 6, 21-132 Kamionka
 
NIP 714-13-60-276
 
 tel. 81 852-94-13
 
 

Test Video Drukuj Zapisz

 
Powrót

KLAUZULA INFORMACYJNA Drukuj Zapisz

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Samoklęskach, Samoklęski 6, 21-132 Kamionka,  
     tel. 81 852-94-13, e-mail – spsamokleski@op.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest – Paweł Kamola – e-mail –  inspektor@cbi24.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w  postaci komunikacji z nadawcami korespondencji).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.