Plan lekcji Drukuj Zapisz


                                                                        Klasa VIII
 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1. wos
 2. j. polski
 3. chemia
 4. j. angielski
 5. matematyka
 6. j. niemiecki
 7. zaj. rozw.
 1. j. polski
 2. j. angielski
 3. historia
 4. wych-fiz
 5. matematyka
 6. religia
 7. informatyka
 1. fizyka
 2. wych-fiz
 3. j. angielski
 4. matematyka
 5. geografia
 6. j. polski
 7. j. niemiecki
 1. j. polski
 2. godz. wych
 3. wych-fiz
 4. religia
 5. wos
 6. edb
 7. wdżwr
 1. matematyka
 2. j. polski
 3. wych-fiz
 4. historia
 5. biologia
 6. fizyka
 7. chemia
 1.                                                              
 
                                                                  Klasa VII
 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1. chemia
 2. fizyka
 3. matematyka
 4. historia
 5. j. polski
 6. wych-fiz
 7. j. niemiecki
 1. matematyka
 2. j. polski
 3. wych-fiz
 4. geografia
 5. biologia
 6. j. angielski
 7. religia
 1. j. angielski
 2. chemia
 3. fizyka
 4. muzyka
 5. plastyka
 6. j. niemiecki
 7. j. polski 
 1. matematyka
 2. godz. wych
 3. historia
 4. informatyka
 5. wych-fiz
 6. j. polski
 7. wdżwr
 1. j. polski
 2. biologia
 3. geografia
 4. matematyka
 5. j. angielski
 6. wych-fiz
 7. religia

 

                                                                    Klasa VI

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 
 1. historia
 2. j. polski
 3. religia
 4. matematyka
 5. wych-fiz
 6. wdżwr
 1. j. angielski
 2. wych-fiz
 3. matematyka
 4. j. polski
 5. religia
 6. technika
 
 1. godz. wych
 2. muzyka
 3. matematyka
 4. j. polski
 5. historia
 
 1. plastyka
 2. matematyka
 3. j. polski
 4. wych- fiz
 5. j. angielski
 6. informatyka
 
 1. biologia
 2. j. polski
 3. j. angielski
 4. geografia
 5. wych-fiz
 6. zaj. rozw.

 


 

                                                                  Klasa V

                                                                   

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 
 1. plastyka
 2. wych-fiz
 3. historia
 4. j. polski
 5. j. angielski
 6. matematyka
 1. j. polski
 2. historia
 3. j. angielski
 4. matematyka
 5. informatyka
 6. biologia
 1. wych-fiz
 2. matematyka
 3. muzyka
 4. religia
 5. j.polski
 
 1. wych-fiz
 2. technika
 3. matematyka
 4. geografia
 5. j. polski
 6. zaj. rozw.
 
 1. wych-fiz
 2. religia
 3. j. polski
 4. godz. wych
 5. j. angielski

 

 


 

                                                                       Klasa IV 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 
 1. j. polski
 2. matematyka
 3. godz. wych
 4. wych-fiz
 5. przyroda
 6. religia
 1. wych-fiz
 2. matematyka
 3. j. polski
 4. religia
 5. j. angielski
 1. muzyka
 2. j. angielski
 3. j. polski
 4. przyroda
 5. matematyka
 
 1. technika
 2. wych-fiz
 3. informatyka
 4. j. polski
 5. zaj. rozwijające
 
 1. historia
 2. wych-fiz
 3. matematyka
 4. plastyka
 5. j. polski
 6. j. angielski

 


 

                                                                      Klasa III

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1. ed.wczes.
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. religia
 1. ed.wczes.
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. ed.wczes.
 5. wych-fiz
 1. ed.wczes.
 2. ed.wczes.
 3. wych-fiz
 4. j.ang
 5. religia
 1. zaj.inform.
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. zaj.rozw.
 
 1. ed.wczes.
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. j.ang

 

 


 

 

                                                                   Klasa II 

 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1. wych-fiz
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. ed.wczes.
 5. religia
 1. zaj. inform.
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. ed.wczes.
 5. j.ang
 1. ed.wczes.
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. wych-fiz
 5. j.ang
 1. ed.wczes.
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. zaj.rozw.
 1. ed.wczes.
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. religia.

 


 

 

                                                                   Klasa I

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1. ed.wczes.
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. zaj. rozw.
 1. ed.wczes.
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. j.ang
 1. j.ang
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. ed.wczes.
 5. wych-fiz
 1. ed.wczes.
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. zaj. inform.
 5. religia
 1. ed.wczes.
 2. ed.wczes.
 3. ed.wczes.
 4. wych-fiz
 5. religia

 

 


 

  

 


 

 

  

Powrót